Privaatsuspoliitika

Saarmeister OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on andmed, mida Saarmeister OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

MUUDE ANDMETE KOGUMINE

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).


Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie salongides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Saarmeister OÜ’i tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka tellimuste transpordi, paigalduse teostamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.


Kliendi paremaks teenindamiseks võib Saarmeister OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Saarmeister OÜ’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on meie partnerid, kelle ülesanneteks on näiteks transpordi, sanitaartehniliste, elektriinstallatsiooni tööde teostamine objektidel või järelmaksu teenuse pakkumine.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA PÄRINGUD

Saarmeister OÜ säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).


Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@saarmeister.ee

ISIKUANDMETE KAITSE

Saarmeister OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

KLIENDI ÕIGUSED

Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@saarmeister.ee


Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@saarmeister.ee


Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@saarmeister.ee


Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga info@saarmeister.ee


Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee


TURVALISUS

Kõiki Saarmeister Oü`le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Meie veebisaiti kasutama asudes või päringuvormi täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.


Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@saarmeister.ee